Κοιν.Σ.Επ. ΚοινΩφέλεια

Η Κοινωφέλεια είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που υποστηρίζει και προωθεί την ανεξάρτητη πολιτισμική δημιουργία, δράσεις αλλά και επιχειρήσεις κοινωνικής ωφέλειας.

Φιλοσοφία

Με κύριο γνώμονα την υπεύθυνη και σοβαρή προσέγγιση, η ομάδα μας προσφέρει υπηρεσίες στα πλαίσια και στη φιλοσοφία της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με επαγγελματισμό και σοβαρότητα.

Σεβασμός

Οι δράσεις μας χαρακτηρίζονται από την ποιοτική προσέγγιση των θεμάτων και των απαιτήσεων κάθε εργασίας. Εργαζόμαστε με σεβασμό προς στην κάθε δράση.

Υποστήριξη

Πιστεύουμε στην καλή επικοινωνία και υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Η κοινωνική και συλλογική ωφέλεια αποτελεί για εμάς σημαντική προϋπόθεση για συνεργασία.

Η ΚοινΩφέλεια είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2017. Οι δράσεις της στηρίζονται στους κανόνες μίας δίκαιης και αλληλέγγυας οικονομίας υποστηρίζοντας την συλλογική και κοινωνική ωφέλεια.   Οι βασικές μας αρχές στηρίζουν

Την ανάπτυξη πολιτιστικού δικτύου στο χώρο των τεχνών και του πολιτισμού.

 Την παραγωγή, προώθηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς που προκύπτει από την ανεξάρτητη δημιουργία.

 Την ενημέρωση και υποστήριξη κοινωνικών ομάδων για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

 Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο.

 Τις δράσεις αλληλεγγύης και συμπαράστασης.

 Την εκπαιδευτική υποστήριξη κοινωνικά, μαθησιακά και οικονομικά ασθενών ομάδων.

Ποιοί είμαστε

Η ΚοινΩφέλεια γεννήθηκε μέσα από τη διάθεση πέντε ανθρώπων να δημιουργήσουν μία υποστηρικτική ομάδα εγχειρημάτων αλληλεγγύης, πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας στην πόλη του Ηρακλείου. Ιδέες μας επεξεργάστηκαν, ζυμώθηκαν και έτσι μετά από δέκα μήνες τριβής, το εγχείρημα κατάφερε να πάρει σάρκα και οστά τον Αύγουστο του 2017 όπου γεννήθηκε τούτη εδώ η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. Η ομάδα μας αποτελείται σε πρώτη φάση από πέντε άνθρωπους με διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικές δεξιότητες αλλά κοινούς στόχους, ιδέες και πολύ διάθεση για δουλειά!
Κάλλια

Κάλλια

Μαρίζα

Μαρίζα

Νίκος

Νίκος

Σταύρος

Σταύρος

Ντίνα

Ντίνα

Υπηρεσίες

Υποστηριξη και Προώθηση της Ανεξάρτητης Πολιτισμικής Δημιουργίας
Διοργάνωση εκδηλώσεων

Διοργάνωση εκδηλώσεων

Διοργάνωση εκδηλώσεων (εκθέσεων, ομιλιών, συναυλιών κ.α.) με στόχο την προώθηση, προβολή και ανάδειξη της πολιτισμικής δημιουργίας.

Διαφήμιση & Προώθηση

Διαφήμιση & Προώθηση

Σχεδίαση, δημιουργία και προώθηση παντός τύπου διαφημιστικού και προωθητικού υλικού σε δράσεις και επιχειρήσεις κοινωνικής ωφέλειας.

Υπηρεσίες υποστήριξης

Υπηρεσίες υποστήριξης

Υπηρεσίες συμβουλευτικής, υποστηρικτικής και οργανωτικής μορφής σε φορείς και ομάδες που υποστηρίζουν την δίκαιη, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

Μαθήματα/Σεμινάρια

Μαθήματα/Σεμινάρια

Εκπαίδευση & επιμόρφωση υπό μορφή μαθημάτων & σεμιναρίων δημιουργικής, κοινωνικής και επιστημονικής φύσεως.