1η Παγκρήτια Συνάντηση Κοιν.Σ.Επ.

Την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη.

Η συνάντηση είχε σαν στόχο τη γνωριμία, τη διερεύνηση πιθανών συνεργασιών μεταξύ των εγχειρημάτων και την ευρύτερη δικτύωση.

Ως επόμενο βήμα, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση νέων συναντήσεων με τη συμμετοχή φορέων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας σε τοπικό επίπεδο, τόσο στη Δυτική Κρήτη (Νομοί Ρεθύμνου-Χανίων) όσο και στην Ανατολική Κρήτη (Νομοί Ηρακλείου-Λασιθίου) με στόχο την οργάνωση της 2ης Παγκρήτιας συνάντησης στα Χανιά.

Φορείς Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας από την Κρήτη που δεν παρευρέθηκαν στην πρώτη συνάντηση, αλλά ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να συμμετέχουν, μπορούν να επικοινωνήσουν στο contact@koinophelia.gr

 

 

 


1η Συνάντηση Ανατολικής Κρήτης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η 1η συνάντηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ανατολικής Κρήτης.

Η συνάντηση είχε στόχο τον σχεδιασμό ενός πλάνου δικτύωσης των Κοιν.Σ.Επ. της Ανατ. Κρήτης αλλά και γενικότερα φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς και την καταγραφή των κύριων βημάτων αυτής. Πιο συγκεκριμένα τα κύρια θέματα που εντάχθηκαν στο σχέδιο κοινής πορείας και που θα αναλυθούν περαιτέρω σε επόμενες συναντήσεις είναι τα εξής:

 • Εσωτερική αγορά

 • Brand-Κοιν.Σ.Επ.

 • Αλληλέγγυα Δράση

 • Κοινές Υποστηρικτικές Δομές

 • Εκπροσώπηση-Διεκδίκηση

  Σε πρώτη φάση αποφασίστηκε η καταγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών της καθε Κοιν.Σ.Επ. και κάθε φορέα Κ.Α.Λ.Ο. που ενδιαφέρεται να συμμετέχει ώστε να γίνει πιο άμεση η συνεργασία.

  Ως επόμενο βήμα αποφασίστηκε η πραγματοποίηση μιας δεύτερης συνάντησης. Στην συνάντηση αυτή θα συζητηθούν, εκτός των άλλων, η ενδυνάμωση της εσωτερικής αγοράς μεταξύ φορέων Κ.Α.Λ.Ο. και η προετοιμασία για την 2η Παγκρήτια συνάντηση που έχει ορισθεί να πραγματοποιηθεί στα Χανιά στα τέλη Ιουλίου.

  Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που δεν παρευρέθηκαν αλλά ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να συμμετέχουν μπορουν να επικοινωνούν στο contact@koinophelia.gr