Η Κοινωφέλεια είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που υποστηρίζει και προωθεί την ανεξάρτητη πολιτισμική δημιουργία, δράσεις αλλά και επιχειρήσεις κοινωνικής ωφέλειας. Πάντα με κύριο γνώμονα την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία οι δραστηριότητές της μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

  •  Διοργάνωση εκδηλώσεων (εκθέσεων, ομιλιών, συναυλιών κλπ.) σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους με στόχο την προώθηση, προβολή και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς του πνευματικού, φυσικού αλλά και πολιτιστικού πλούτου.
  • Σχεδίαση, δημιουργία παντός τύπου διαφημιστικού υλικού και προώθηση επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, ιδρυμάτων, φορέων και κοινωνικών ομάδων. Παραγωγή και διάθεση έντυπου καθώς και ηλεκτρονικού επικοινωνιακού υλικού.
  • Ανάπτυξη συμβουλευτικής και υποστηρικτικής δραστηριότητας λογιστικής και οργανωτικής μορφής σε υπάρχουσες ή υπό σύσταση Κοινωνικές επιχειρήσεις, φορείς κοινωνικής οικονομίας και επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την δίκαιη, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.
  • Διοργάνωση ενημερωτικών και επιμορφωτικών ημερίδων, εκθέσεων, επιστημονικών συμποσίων και γενικότερα οποιασδήποτε μορφής δράση με κύριο σκοπό την ανάδειξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας καθώς και την κοινωνική, οικονομική και φυλετική ισότητα.
  • Παραγωγή και εμπορία δημιουργημάτων καλλιτεχνικής και παραγωγικής φύσεως στα πλαίσια της ανάδειξης και υποστήριξης τοπικών δημιουργών με κύριο γνώμονα το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο.
  • Εκπαίδευση-επιμόρφωση με τη μορφή σεμιναρίων-κύκλων μαθημάτων δημιουργικής, κοινωνικής και επιστημονικής φύσεως. Ενισχυτικά μαθήματα διαφορετικών επιστημονικών τομέων σε μαθητές και φοιτητές με σκοπό την υποστήριξη της συμμετοχής τους στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.