Η Κοινωφέλεια σχεδιάζει, προωθεί και υποστηρίζει δράσεις και επιχειρήσεις κοινωνικής ωφέλειας. Αναλαμβάνει τη δημιουργία προωθητικού υλικού.

Υποστήριξη και προώθηση δράσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής ωφέλειας

 


 

Παρακάτω μπορεί κανείς να δει τις μέχρι τώρα δράσεις και συμμετοχές της Κοινωφέλειας.

Πασχαλινή Έκθεση Χειροτεχνών

   Πλατεία Δασκαλογιάννη, 8-9 Απριλίου 2017

Συναντήσεις Κοιν.Σ.Επ. Κρήτης

   Ηράκλειο, Μάιος & Ιούνιος 2017

Συναυλία Αφιερωμένη στα Αδέσποτα

   Θεατρικός Σταθμός Ηρακλείου, 29 Σεπτεμβρίου 2017

 


 

Μαθήματα/Σεμινάρια

Σύντομα περισσότερες πληροφορίες …